HANGİ DURUMLARDA EMBRİYOLARA PGT YAPILMALIDIR?

Kendi öz geçmişinizde veya soy geçmişinizde bir genetik hastalığınız var ise , aynı şekilde eşinizin öz geçmişinde veya soy geçmişinde bir genetik hastalığı var ise, çift olarak herhangi bir hastalığı taşıyıcı olduğunuz saptanmış ise tüp bebek tedavilerinde elde edilen yumurta ve spermlerin embriyo haline gelmesinin arkasından genetik tanı yani PGT yapılmalıdır. Ayrıca PGT yapılması için taşıyıcı olmanın dışında tekrarlayan gebelik kayıpları, tekrarlayan düşükler, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında da genetiğine bakılmış embriyo transferinin faydalı olacağını söyleyen Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç,

Özetleyecek ve maddeleyecek olur isek :

  • Kalıtsal bir hastalık ya da hastalığın taşıyıcılığına sahip olan kimselerde tüp bebek tedavilerinde genetiğine bakılmış embriyo transferi yapılmalıdır

Tüp bebek tedavisi nedir? : https://sevtaphamdemir.com/tup-bebek-tedavisi/

Tek gen hastalıklarında, kromozal olarak bozukluklarda, sayısal bozuklukarda, translokasyonlarda, kan kalp böbrek kemik hastalıklarında veya onkolojik hastalıklarda kanserde,
  • Daha önce olan doğumlarda genetik hastalığa sahip bebeklerinin olmasında tüp bebek tedavilerinde genetiğine bakılmış embriyo transferi yapılmalıdır.

Ankara tüp bebek merkezi: https://sevtaphamdemir.com/ankara-tup-bebek/

Gelişme geriliği, boy kısalığı, cinsiyet açısından gelişimsel problemlerde, zihinsel olarak gerilik gözlenen çocuklarda.

  • Kalıtsal hastalığa sahip olan ve tanısı konmuş anne baba adaylarında, soy geçmişinde risk altında bulunan aile gruplarında da tüp bebek tedavilerinde genetiğine bakılmış embriyo transferi uygun görülmektedir.
  • Akraba evlilikleri ne yazık ki ülkemizde bazı ailelerde sıklıkla gerçeklşmektedir. Aileler kendi aralarında evlili sağlayarak akraba evliliklerine açık olmaktadır. Bu gibi durumlarda da bebeklerinin kromozom olarak ya da herhangi bir şekilde doğması nedeni ile önlem almak amaçlı tüp bebek tedavisi uygulayıp genetiğine bakılmış embriyo transferi yapmakta fayda olacaktır.
  • 37 yaş ve üzerinde bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde yaştan kaynaklı olarak tüp bebek tedavisi gördükten sonra embriyoların genetiğine bakılabilmektedir.
  • Tekrarlayan düşüklerde, tekrarlayan gebelik kayıplarında nedeni araştırmak amaçlı, tüp bebek tedavisi uygulanarak daha kontrollü bir şekilde genetiğine bakılmış embriyo transferi yapmak daha faydalı olabilmektedir. Çünkü anne ve baba adayı tekrarlayan bebek kayıplarından psikolojik olarak oldukça etkilenmiştir. Sağlanabilecek çözümler arasında tüp bebek tedavisi ve PGT yöntemi göz ardı edilmemelidir.
  • Herhangi bir nedeni bulunamayan tekrarlayan tüp bebek başarıszlıklarında da PGT bir çözüm olabilmektedir.

Ankara tüp bebek uzmanı: https://sevtaphamdemir.com/

Ankara Tüp Bebek Merkezlerinde sıklıkla yapılan ve tercih edilen PGT de Tüp Bebek Tedavilerinde önemli bir yere sahip olmaktadır.